Breaking News

VARAK TUTKALININ YIKAMA HASLIĞINDAKİ ÖNEMİ

Varak, yapısı ve görünümü itibarı ile çok hassas ve narin olmasının yanında, bir o kadar da parlak ve göz alıcı bir görünüm elde edilebilen bir baskı tekniğidir.

Bu cazip görünüm özelliğinin uzun süre kalıcı olması için, baskı işleminin de özenli bir biçimde yapılması gerekmektedir. Her işletme, kendi imkanlarına göre, değişik zeminler üzerine; farklı makina parkuru ve farklı kimyasal maddeler kullanarak varak baskı uygulaması yapmaktadır.

pat-mi-varak-mi-1

Yıkama haslıklarını yeterli seviyeye çıkarılabilmesi için işletmelerde ürüne varak transferi yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıklarla ilgili öneriler işlem sırasına göre aşağıdaki şekildedir:
1. Uygun varak tutkalı serigrafi kalıplardan geçirilerek ürüne homojen bir şekilde dikkatlice sıvanır. Bu işlem esnasında tutkalın kuruyup sertleşerek kalıbın gözeneklerini tıkamamasına dikkat edilir.

2. Varak tutkal uygulanacak serigraf kalıplarında; ipek(mesh) gözenekleri, boya  baskısı için kullanılan ipeklerden daha büyük olmalıdır. Örneğin, boya baskı için kullanılan ipek 63 numara ise, varak baskı için 43 numara ipek kullanılabilir.

3. Tutkal ürüne çekildikten sonra, kumaşlarda may çizgilerin iç kısımlarını düzgün bir şekilde  kapatıp kapatmadığı kontrol edilmelidir. Ürün üzerinde tutkalın eşit şekilde dağıtılmış olması, varağın  yüzeydeki kalıcılığını doğrudan etkileyen bir faktördür.

4. Tutkal çekilmiş olan ürünler 140C’lik fırınlarda ön fiksesi yapılarak kurutulur. Ürünlerin fikse işlemi yapıldıktan sonra, varak transfer olacak tutkallı yüzeylerde çatlak yada kabartılar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu tür hatalı yüzeyler yıkama sonrasında dökülmeler yaparak yıkama haslıklarının düşük çıkmasına neden olur.

5. Fikse işlemi yapılan tutkallı ürün varak transferi için hazır hale gelmiştir.

varakta-yikama-hasliklari-1

Varak transferi için :

a) Pres sıcaklığı 150 -160 ºC
b) Pres basıncı 5- 6 bar
c) Presleme süresi ; dikey preslerde 5-10 saniye, konveyör türü preslerde 3-5 mt/dk olarak   ayarlanmalıdır.

Varak preslendikten sonra; 0-2 ºC derecede birkaç dakika bekletilip filmden ayrılabileceği gibi, oda sıcaklığında 1 saat civarında bekletildikten sonra ayırıcı film çıkarılırsa varak parlaklığı en üst seviyede elde edilebilir.

Yukarıda detaylı olarak belirtilen, baskı prosesinin tümü titiz bir biçimde dikkatlice uygulandığında haslıklar en üst seviyeye ulaştırılmış olur. Varak baskının yıkama haslık seviyesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de, kullanılan varak tutkalının özellikleridir.

Yıkama haslığı konusunda varak tutkalının özellikleri, varak kalitesinden daha öne çıkmaktadır. Baskının detaylı incelenmesinde varak katmanının, yüzeye tutkal vasıtasıyla tutturulan metalik veya mat toz boyalardan oluştuğu görülmektedir. Varak tutkalının kumaş ile bu varak katmanlarını birbirine sıkı bir şekilde bağlayacak özellikte olması gerekmektedir. Aksi halde çok kaliteli bir varak yapısı bile yıkama sonucunda kolayca yüzeyden uzaklaşabilmektedir.
varakta-yikama-hasliklari-2

Dikkat edilecek en önemli konu pres sıcaklığının 150 ºC‘nin altında olmamasıdır. Çünkü yapıştırıcı olarak uyguladığımız binder içindeki etken madde, ancak 150 ºC’lik sıcaklık ortamında aktif hale gelerek ürün ile varak arasında en kuvvetli tutucu etkiyi gösterip varağın ürüne tam olarak transfer olmasını sağlayabilmektedir.

Bu sıcaklık seviyesinin altında da varak ürüne transfer olabilir, fakat yeterli seviyede kuvvetle tutturulmamış olduğu için yıkama sırasında bağ kolayca çözülür ve haslık sonuçlarının istediğimiz değerlerin altında çıkması kaçınılmaz olur.

Tüm bu önlemler ve özenli uygulamalara rağmen, yıkama sonrasında solma sorunu yaşanıyorsa, kullanılan varağın kalite seviyesini tekrar gözden geçirmek gerekir.

Check Also

AYAKKABI VE ÇANTALARDAKİ VARAK ZERAFETİ

Varak şıklığı bu sezon ayakkabı ve çantalardaki zarafeti ile sizleri büyüleyecek!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardım mı gerekli?